Kategorie
kazania

Nie zatwardzaj swojego serca

„Drugie ostrzeżenie: Nie zatwardzaj swojego serca” – Sławomir Foks – 2021-08-01

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 3:7-19 wygłoszone 1 sierpnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

3:7 Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,
3:8 Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni,
3:9 Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat.
3:10 Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich,
3:11 Tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia mego.
3:12 Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego,
3:13 Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa „dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
3:14 Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.
3:15 Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu,
3:16 Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?
3:17 Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni?
3:18 A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni?
3:19 Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.

List do Hebrajczyków 3:7-19