Kategorie
kazania

Uważaj na brak wzrostu i duchową niedojrzałość

„Trzecie ostrzeżenie: Uważaj na brak wzrostu i duchową niedojrzałość” – Sławomir Foks – 2021-08-08

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 5:11-14 wygłoszone 8 sierpnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:11 O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu.
5:12 Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego.
5:13 Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem;
5:14 Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.

List do Hebrajczyków 5:11-14