Kategorie
kazania

Niebezpieczny kryzys w kościele

„Niebezpieczny kryzys w kościele” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 6:1-7 wygłoszone 26 września 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

6:1 A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
6:2 Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach.
6:3 Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;
6:4 My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.
6:5 I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii;
6:6 Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce.
6:7 A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.

Dzieje Apostolskie 6:1-7
Kategorie
kazania

Zaangażuj się!

„Zaangażuj się!” – Henryk Dedo – 2021-09-19

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 13:1-5,12-17 wygłoszone 19 września 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Zaangażuj się!” – Henryk Dedo – 2021-09-19

13:1 Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
13:2 A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,
13:3 Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,
13:4 Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
13:5 Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Ewangelia Jana 13:1-5

13:12 Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem?
13:13 Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim.
13:14 Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi.
13:15 Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem.
13:16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.
13:17 Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.

Ewangelia Jana 13:1-5, 12-17

Kategorie
kazania

Starsi zboru – duchowe i moralne kwalifikacje

„Starsi zboru – duchowe i moralne kwalifikacje” – Sławomir Foks – 2021-09-05

Kazanie biblijne pastora na podstawie 1 Listu do Tymoteusza 3:1-7 wygłoszone 5 września 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1:1 Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
1:2 Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
1:3 Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz,
1:4 Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
1:5 Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?
1:6 Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie.
1:7 A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie.

1 List do Tymoteusza 1:1-7