Kategorie
kazania

Zaangażuj się!

„Zaangażuj się!” – Henryk Dedo – 2021-09-19

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 13:1-5,12-17 wygłoszone 19 września 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Zaangażuj się!” – Henryk Dedo – 2021-09-19

13:1 Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
13:2 A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,
13:3 Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,
13:4 Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
13:5 Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Ewangelia Jana 13:1-5

13:12 Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem?
13:13 Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim.
13:14 Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi.
13:15 Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem.
13:16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.
13:17 Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.

Ewangelia Jana 13:1-5, 12-17