Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-12-26

Pospieszcie o wierni!

Pośpieszcie, o, wierni, głośno triumfując,
By ujrzeć cudowne to Betlejem!
Ujrzeć dzieciątko, dla nas narodzone !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !

O Królu światłości, Panie wojsk anielskich,
Spoczywasz we żłóbku, ubogi, mdły !
Boże prawdziwy, zrodzon od wieczności !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !

Śpiewajcie Królowi, chóry archanielskie!
Śpiewajmy z zastępem zbawionych rzesz:
Chwała w niebiesiech Bogu i na ziemi !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !!

Tak, Tobie, co dla nas stałeś się człowiekiem,
Jezusie, niech będzie oddana cześć!
Słowo wcielone Ojca od wieczności !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !


Wznieście Bogu chwały pienia

Wznieście Bogu chwały pienia, wznieście aniołowie,
Niech o wieści wybawienia cały świat się dowie,
Wielkie, wielkie się ludzkości, miłosierdzie stało,
Boży Syn na ziemi gości, ludzkie przyjął ciało.

Sprawiedliwy Król Syjonu, niebo nam odmyka,
I zstępuje ze Swego tronu, w kształcie niewolnika,
Do nas się grzeszników się zbliża, z łaską i pociechą,
Aby nas cierpieniem krzyża, wyswobodzić z grzechu.

W stajni spoczął Syn człowieczy, jako słabe dziecię,
Jednak z nędzy On wyleczy ciebie grzeszny świecie,
Niechaj tylko Jezusowi serca się otworzą,
On zagoi, On uzdrowi rany mocą Bożą.

Skłońcie dumni swe kolana, zdóbcie się pokorą,
Bo u żłóbka tego Pana, gaśnie blask pozoru.
Kiedy możni już zaniemią, wiatr ich prochy zmiecie,
Wtedy rządzić będzie ziemią, betlejemskie dziecię.

Biedni świata prostaczkowie, o przychodźcie śmiało,
A znajdziecie w Jego Słowie, pomoc doskonałą,
Teraz w sercach naszych trony, pragnie pozakładać,
Potem w chwale uwielbiony, z nami wiecznie władać.


Gdy się Chrystus rodzi…

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski.
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli,
I zupełnie tak zastali jak Anieli im zeznali:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,
iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia,
Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Wreszcie kiedy pokłon Panu już oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali,
Że się stali być godnymi Boga widzieć na tej ziemi:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.


TA ŚWIĘTA NOC

TA ŚWIĘTA NOC, GDY GWIAZDY TAK SIĘ SKRZYŁY,
TO NARODZENIA PAŃSKIEGO JEST NOC.
ŚWIAT W GRZECHU GRZĄZŁ I POWSTAĆ NIE MIAŁ SIŁY,
AŻ PRZYSZEDŁ PAN I OKAZAŁ SWĄ MOC.
NADZIEJA NOWA ŚWIATU Z NIEBA DANA,
PRZEZ MROKI NOWA JUTRZNIA BLASKI ŚLE.

SCHYL CZOŁO SWE I PADNIJ NA KOLANA,
BO NOCY TEJ ZBAWICIEL ZRODZIŁ SIĘ.
TA ŚWIĘTA NOC, TA NOC,
TA ŚWIĘTA NOC!

Z DALEKICH STRON JUŻ MĘDRCY POSPIESZAJĄ,
W SERCACH JASNY BLASK WIARY SIĘ LŚNI.
ZA GWIAZDĄ WRAZ Z UFNOŚCIĄ POSPIESZAJĄ,
BY ODDAĆ POKŁON W POKORZE I CZCI,
BO KRÓLÓW KRÓL W UBOGIM ŻŁOBIE LEŻY,
OBIETNIC BOŻYCH TU SIĘ SPEŁNIŁ CUD.

SCHYL CZOŁO SWE I PADNIJ NA KOLANA,
BO NOCY TEJ ZBAWICIEL ZRODZIŁ SIĘ.
TA ŚWIĘTA NOC, TA NOC,
TA ŚWIĘTA NOC!


Cicha noc, święta noc (wersja protestancka)

Cicha noc ! W górze skrzy,
Mnóstwo gwiazd, wszystko śpi;
Lecz z ócz Marii odszedł dziś sen:
W świętej ciszy Wiecznego to Syn
Leży na łonie jej !
Leży na łonie jej.

Święta noc ! Dobrą wieść,
Anioł sam śpieszy nieść,
Wpierw pasterzom co strzegą swych stad,
Że Zbawiciel już przyszedł na świat,
Którym jest Chrystus Pan,
Którym jest Chrystus Pan.

Cicha noc ! Święta noc !
Chryste, Twej łaski moc,
Śmierć zwycięża, moc grzechu i cień;
Więc zabłysnął zbawienia już dzień
Nam w narodzeniu Twym,
Nam w narodzeniu Twym.


Nad Betlejem

Nad Betlejem w ciemną noc
śpiewał pieśń aniołów chór.
Ich radosny cudny głos odbijało echo gór.

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

Pastuszkowie, jaką pieśń słyszeliście nocy tej ?
Jakaż to radosna wieść
była tam natchnieniem jej ?

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

Do Betlejem prędko śpiesz,
zostaw stada pośród pól,
Gdyż anielska głosi wieść,
że się tam narodził Król !

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

W twardym żłobie leży tam
Jezus, nieba, ziemi Pan !
Chiejmy Mu w pokorze wznieść
uwielbienie, chwałę, cześć !

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !