Kategorie
kazania

Bezcenne za bezcen

„Bezcenne za bezcen” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie I Księgi Mojżeszowej 25:27-34 wygłoszone 23 stycznia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.


25:27 A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach.
25:28 Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba.
25:29 Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola.
25:30 Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom.
25:31 Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje.
25:32 A Ezaw rzekł: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo?
25:33 Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi.
25:34 Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem.

I Księga Mojżeszowa 25:27-34