Kategorie
kazania

Duchowe sidła

„Duchowe sidła” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 12:2 wygłoszone 13 lutego 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

12:2 Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.

List do Hebrajczyków 12:2