Kategorie
kazania

Boże myśli – właściwe myśli, czyli o właściwym oprogramowaniu

„Boże myśli” – właściwe myśli, czyli o właściwym oprogramowaniu – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Rzymian 8:5-6 wygłoszone 20 lutego 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

8:5 Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe.
8:6 Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.

Rzymian 8:5-6