Kategorie
kazania

Znaki powrotu Jezusa

„Znaki powrotu Jezusa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 24 wygłoszone 13 marca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.