Kategorie
kazania

Najlepsze życzenie dla Ciebie

„Najlepsze życzenia dla Ciebie” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 13:20-21 wygłoszone 17 kwietnia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

13:20 A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
13:21 Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Hebrajczyków 13:20-21