Kategorie
kazania

Niepowtarzalna, wystarczająca, przewyższająca i oczyszczająca ofiara Chrystusa

„Niepowtarzalna, wystarczająca, przewyższająca i oczyszczająca ofiara Chrystusa” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 9:1-10:18 wygłoszone 24 kwietnia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.