Kategorie
kazania

Boże nawiedzenie

„Boże nawiedzenie” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie 1 Księgi Mojżeszowej 50:24-25 wygłoszone 1 maja 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

50:24 I rzekł Józef do braci swoich: Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
50:25 Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje!

I Mojżeszowa 50:24-25