Kategorie
kazania

Ufaj pośród tumultu

„Ufaj pośród tumultu” – Hal Hays

Kazanie biblijne na podstawie Psalmu 57 wygłoszone 15 maja 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

57:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj…” Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.
57:2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!
57:3 Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.
57:4 On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
57:5 Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.
57:6 Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!
57:7 Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.
57:8 Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.
57:9 Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.
57:10 Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,
57:11 Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.
57:12 Wznieś się nad niebiosa, Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

Psalm 57