Kategorie
kazania

Antidotum na duchową apatię i zniechęcenie (podstawy duchowego bezpieczeństwa)

„Antidotum na duchową apatię i zniechęcenie (podstawy duchowego bezpieczeństwa)” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie listu do Hebrajczyków 6, wygłoszone 29 maja 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.