Kategorie
kazania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Boga i Jezusa

„Najczęściej zadawane pytania dotyczące Boga i Jezusa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone 12 czerwca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10