Kategorie
kazania

Obojętność wobec Jezusa – Jan Muranty

„Obojętność wobec Jezusa” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Izajasza 53:8A wygłoszone 19 czerwca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

53:8(A) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał?

Izajasza 53:8(A)