Kategorie
kazania

Prosto o pieniądzach: Własność i jej konsekwencje

„Prosto o pieniądzach: Własność i jej konsekwencje” – Daniel Ewertowski

Kazanie biblijne wygłoszone 10 lipca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.