Kategorie
kazania

Ostateczny autorytet Biblii

„Ostateczny autorytet Biblii” – Wiktor Zawadzki

Nauczanie wygłoszone 7 sierpnia 2022 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie na Zagórnej 10.