Kategorie
kazania

Świadectwo

„Świadectwo” – brat Roman

Świadectwo opowiedziane 25 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Jak mogę utrzymać przyjaźń z Jezusem?

„Jak mogę utrzymać przyjaźń z Jezusem?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 15:14-17 wygłoszone 25 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

15:14 Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
15:15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Nienawiść świata do Jezusa i jego uczniów
15:17 To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Ewangelia Jana 15:14-17
Kategorie
książki

Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI

„Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI” – Merlin Carothers

1 List do Tesaloniczan 5:16-18
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Ostatnio dużo myślę o tych słowach Apostoła Pawła, przez sytuację życiową i wyzwania, w których się znalazłam. Co to znaczy, że mam się zawsze radować, dziękować w każdym położeniu? Jak to robić jeśli doświadczam trudów, niejasności sytuacji, niepewności jutra…?
Wierzę, że Bóg mówi do nas przede wszystkim przez swoje słowo – Biblię, ale też przez ludzi, którzy przed nami przeszli drogę powyższych zapytań i poszukiwań odpowiedzi na nie.

Bardzo niedawno wpadła mi w ręce książka autorstwa Merlina Carothers pt. „Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI”. Autor opisuje tam po pierwsze świadectwo swojego nawrócenia, mocny Boży dotyk jego serca, a po drugie mówi czym jest wdzięczność Bogu za każdy kawałek drogi naszego życia, za każde doświadczenie, które nas spotyka.

Mnie osobiście czas z Biblią (szczególnie z wyżej wymienionym wersetem) i tą właśnie książką, pomógł w głębokim zaakceptowaniu konsekwencji swoich własnych modlitw „użyj mnie Panie” i w głębszym zrozumieniu dlaczego Bóg pozwala na niektóre nieprzyjemne wydarzenia – bo to zazwyczaj te nieprzyjemne i trudne momenty przybliżają nas do Jezusa w modlitwie i szukaniu Jego obecności.

Jeśli jesteś na trudniejszej drodze życia, uwielbiaj Boga mimo to za wszystko, nawet te trudy i oczekuj Jego działania. On niekoniecznie zmieni Twoją sytuację (jak zaznacza też autor!), ale zmieni w tym wszystkim na pewno Ciebie, jeśli tylko Mu się PODDASZ.
Przeczytałam, zrozumiałam, stosuję…

Polecam,
Ania S.