Kategorie
kazania

Odpowiedzialność wierzących względem duchowych przywódców w kościele

„Odpowiedzialność wierzących względem duchowych przywódców w kościele” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 13:7-9, 17, 24 wygłoszone 11 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

13:7 Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.
13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
13:9 Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.

13:17
Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.

13:24 Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii.

List do Hebrajczyków 13:7-9, 17, 24