Kategorie
kazania

Świadectwo

„Świadectwo” – Gość Z10 – Sajjad

Świadectwo opowiedziane 18 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.