Kategorie
kazania

Ucz się od Najlepszego

„Ucz się od Najlepszego” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ewangelii Jana 4, dnia 18 grudnia 2022 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.