Kategorie
kazania

Jak sobie radzić z gniewem (grzechem)?

„Jak sobie radzić z gniewem (grzechem)?” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 22 stycznia 2023 roku, na podstawie Listu do Efezjan 4:20-32; Listu do Galacjan 2:20, 5:34, 6:14; Listu do Kolosan 3:1-9; Listu Jakuba 1:19-21, Listu do Rzymian 8:13, 6:6.11-14; 2 Listu do Koryntian 7:1, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.