Kategorie
kazania

Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga

„Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ewangelii Łukasza 18:18-27, dnia 05 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

18:18 I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?
18:19 Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
18:20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją.
18:21 Ten zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
18:22 A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.
18:23 Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się; był bowiem bardzo bogaty.
18:24 A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają majętności, wejść do Królestwa Bożego.
18:25 Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
18:26 A ci, którzy to usłyszeli, rzekli: Któż tedy może być zbawiony?
18:27 On zaś rzekł: Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.

Ew. Łukasza 18:18-27