Kategorie
kazania

Tego co w górze szukajcie

„Tego, co w górze szukajcie” – Daniel Modnicki

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 12 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Dlaczego Bóg milczy?

„Dlaczego Bóg milczy?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 05 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.