Kategorie
kazania

Nieś krzyż swój bez szmerania

„Nieś krzyż swój bez szemrania” – Leon Dziadkowiec

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 26 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Pocieszajcie się nawzajem

„Pocieszajcie się nawzajem” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 19 marca 2023 roku, na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan 4:18 i 5:11, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

4:18 Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

5:11 Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

1 List do Tesaloniczan 4:18 i 5:11
Kategorie
kazania

Tego co w górze szukajcie

„Tego, co w górze szukajcie” – Daniel Modnicki

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 12 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.