Kategorie
kazania

Żyjąc miłością

„Żyjąc miłością” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:7-11, dnia 25 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:7 Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.
2:8 A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
2:9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.
2:10 Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia.
2:11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy.

1 List Jana 2:7-11
Kategorie
kazania

Dlaczego mam być ochrzczony?

„Dlaczego mam być ochrzczony?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone 18 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia

„Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:3-6, dnia 11 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:3 A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
2:4 Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
2:5 Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
2:6 Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

1 List Jana 2:3-6