Kategorie
kazania

Próba zmartwychwstania

„Próba zmartwychwstania” – Misjonarz Johnny – 2024-05-19

Kazanie biblijne wygłoszone 19 maja 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Pierwszy Zbór w Warszawie przy ul. Zagórna 10.

Tłumaczył Henryk Dedo.