Kategorie
kazania

Prawdziwe zwycięstwo chrześcijanina

„Prawdziwe zwycięstwo chrześcijanina” – Sławomir Foks – 2024-05-26

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 5:4-5, wygłoszone 26 maja 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Pierwszy Zbór w Warszawie przy ul. Zagórna 10.

5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

5:5 A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

1 List Jana 5:4-5