Kategorie
kazania

Planowanie bez Boga

„Planowanie bez Boga” – Sławomir Foks – 2020-12-27

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 4:13-17 wygłoszone 27 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Planowanie bez Boga” – Sławomir Foks – 2020-12-27

4:13 A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski,
4:14 Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.
4:15 Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo.
4:16 Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
4:17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

List Jakuba 4:13-17
Kategorie
kazania

Dzień Bożego nawiedzenia

„Dzień Bożego nawiedzenia” – Sławomir Foks – 2020-12-20

Kazanie biblijne wygłoszone 20 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Dzień Bożego nawiedzenia” – Sławomir Foks – 2020-12-20

Kategorie
kazania

Sposoby Bożego działania

„Sposoby Bożego działania” – Jan Muranty – 2020-12-13

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Marka 4:26-34 wygłoszone 13 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Sposoby Bożego działania” – Jan Muranty – 2020-12-13

4:26 I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.
4:27 A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak.
4:28 Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.
4:29 A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.
4:30 I mówił: Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wyrazimy?
4:31 Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
4:32 Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie.
4:33 I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać.
4:34 A bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko.

Ewangelia Marka 4:26-34