Kategorie
kazania

Prawdziwe zwycięstwo chrześcijanina

„Prawdziwe zwycięstwo chrześcijanina” – Sławomir Foks – 2024-05-26

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 5:4-5, wygłoszone 26 maja 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Pierwszy Zbór w Warszawie przy ul. Zagórna 10.

5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

5:5 A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

1 List Jana 5:4-5
Kategorie
kazania

Dojrzała miłość do Boga daje pewność w dniu sądu i usuwa strach

„Dojrzała miłość do Boga daje pewność w dniu sądu i usuwa strach” – Sławomir Foks – 2024-03-10

Kazanie biblijne, na podstawie 1 Listu Jana 4:17:21, wygłoszone 10 marca 2024 roku w Pierwszym Zborze Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

4:17 W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
4:18 W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
4:19 Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
4:20 Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
4:21 A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

1 List Jana 4:17-21
Kategorie
kazania

Papierek lakmusowy Zbawienia

„Papierek lakmusowy Zbawienia” – Sławomir Foks – 2024-02-18

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 4:12-16, wygłoszone 18 lutego 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, Pierwszy Zbór w Warszawie ul. Zagórna 10.

4:12 Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.
4:13 Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
4:14 A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
4:15 Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
4:16 A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4:12-16