Kategorie
kazania

Jaki Zbawiciel, tacy i Zbawieni – czy postępujesz sprawiedliwie?

„Jaki Zbawiciel, tacy i Zbawieni – czy postępujesz sprawiedliwie?” – Sławomir Foks – 2023-10-08

Kazanie biblijne z serii 1 LIST JANA: J 2:28-29, wygłoszone 8 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:28 A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
2:29 Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.

1 List Jana 2:28-29
Kategorie
kazania

Ostrzeżenie i ochrona – zwiedzenie kontra namaszczenie

„Ostrzeżenie i ochrona – zwiedzenie kontra namaszczenie” – Sławomir Foks – 2023-09-24

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:18-27, dnia 24 września 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:18 Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.
2:19 Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.
2:20 A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.
2:21 Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.
2:22 Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
2:23 Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
2:24 To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
2:25 A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
2:26 To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.
2:27 Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.

1 List Jana 2:18-27
Kategorie
kazania

Miłość, której nienawidzi Bóg!

„Miłość, której nienawidzi Bóg!” – Sławomir Foks – 2023-08-20

Kazanie biblijne z SERII: „1 List Jana – test społeczności”, wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:15-17, dnia 20 sierpnia 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:15 Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
2:16 Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.
2:17 I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.

1 List Jana 2:15-17