Kategorie
książki

Dlaczego mam ufać Biblii?

„Dlaczego mam ufać Biblii?” – Greg Gilbert

Bardziej niż kiedykolwiek w historii dziejów – chrześcijanie powinni się dziś nauczyć, w jaki sposób mogą bronić prawdy Słowa Bożego. W świecie, który jest coraz bardziej wrogim Biblii. W tej książce przeznaczonej zarówno dla chrześcijan, jak i niechrześcijan, Gilbert przedstawia przekonujące argumenty, które przemawiają za wiarygodnością Biblii – wyposażając wierzących w narzędzia przydatne podczas konfrontacji ze sceptykami.

Książka zaspokaja wielką potrzebę naszych czasów, gdy ludzie zadają wiele uzasadnionych pytań odnośnie do Biblii i jej wiarygodności. Muszą otrzymać na nie odpowiedzi, zanim w ogóle zdecydują się otworzyć i czytać Tą Księgę.

Autor pisząc w przystępny sposób, skutecznie wyjaśnia, dlaczego możemy ufać Pismu Świętemu i traktować poważnie to, co mówi nam o życiu.

Greg Gilbert jest pastorem kościoła Third Avenue Baptist Church w Louisville w stanie Kentucky. Napisał takie książki jak: „Czym jest ewangelia?” oraz „Kim jest Jezus?”.

Przeczytałam ją jednym tchem i naprawdę polecam!

Zapraszam do lektury.
Agata J.

PS. Książkę będzie można zakupić w księgarni i wypożyczyć w bibliotece Z10.

Kategorie
kazania

Najkrótszy werset w Biblii i lekcje dla Ciebie

„Najkrótszy werset Biblii i lekcje dla Ciebie” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ew. Jana 11:35, Ew. Łukasza 19:41, 22:43-44, 23:26-31, dnia 16 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Ostateczny autorytet Biblii

„Ostateczny autorytet Biblii” – Wiktor Zawadzki

Nauczanie wygłoszone 7 sierpnia 2022 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie na Zagórnej 10.