Kategorie
kazania

Najkrótszy werset w Biblii i lekcje dla Ciebie

„Najkrótszy werset Biblii i lekcje dla Ciebie” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ew. Jana 11:35, Ew. Łukasza 19:41, 22:43-44, 23:26-31, dnia 16 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Ostateczny autorytet Biblii

„Ostateczny autorytet Biblii” – Wiktor Zawadzki

Nauczanie wygłoszone 7 sierpnia 2022 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie na Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

O wpływie Twoich wyborów

„O wpływie Twoich wyborów” – Henryk Dedo

Nauczanie wygłoszone dnia 17 lipca 2022 roku na podstawie I Księgi Mojżeszowej rozdz. 13 i 19, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

13:8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi.
13:9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo.

I Mojżeszowa 13:8-9