Kategorie
kazania

Miała być łaska i błogosławieństwo, a jest strach i niepewność. Co teraz?

„Miała być łaska i błogosławieństwo, a jest strach i niepewność. Co teraz?” – Samuel Skrzypkowski

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 2:13-23 wygłoszone 9 stycznia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:13 A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.
2:14 Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.
2:15 I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.
2:16 Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
2:17 Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:
2:18 Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
2:19 A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc:
2:20 Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia.
2:21 Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej.
2:22 Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się w strony Galilei.
2:23 A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

Ew. Mateusza 2:13-23
Kategorie
książki

Błogosławieństwo w Dolinie Łez

„Błogosławieństwo w Dolinie Łez” – Linda Dillow

Wszyscy przechodzimy w życiu trudniejsze chwile. Bardzo często nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy zdarzają się w naszym życiu i dlaczego musimy cierpieć. Linda Dillow zabiera nas w podróż do Doliny Łez – na podstawie analizy Psalmów przypomina nam, że nasz Stwórca ma wszystko pod kontrolą.

Psalmy kojarzą się wielu ludziom tylko jako hymny chwały, ale są wśród nich również takie, które opisują ból i cierpienie. Wiele możemy się nauczyć od ich autorów.
Czy w trudnych momentach pamiętasz co Pan Bóg już dla Ciebie uczynił? Czy trzymasz się Jego obietnic? Czy to On jest Twoim schronieniem, do którego uciekasz w ciężkich momentach?

„Błogosławiony jest ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego.” ( Psalm 146:5)

Linda Dillow to moja ulubiona chrześcijańska autorka. Jej książki pomogły mi już w wielu aspektach życiowych. Jest wspaniałą kobietą, która zawsze zwraca nasz wzrok na Jezusa.

Na końcu każdej książki możemy znaleźć studium biblijne. Polecam!
Ania

PS. Książkę można wypożyczyć w naszej zborowej biblioteczce.