Kategorie
kazania

Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia

„Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:3-6, dnia 11 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:3 A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
2:4 Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
2:5 Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
2:6 Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

1 List Jana 2:3-6
Kategorie
kazania

Dlaczego Bóg milczy?

„Dlaczego Bóg milczy?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 05 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga

„Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ewangelii Łukasza 18:18-27, dnia 05 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

18:18 I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?
18:19 Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
18:20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją.
18:21 Ten zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
18:22 A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.
18:23 Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się; był bowiem bardzo bogaty.
18:24 A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają majętności, wejść do Królestwa Bożego.
18:25 Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
18:26 A ci, którzy to usłyszeli, rzekli: Któż tedy może być zbawiony?
18:27 On zaś rzekł: Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.

Ew. Łukasza 18:18-27