Kategorie
kazania

Żyjąc w mądrości, wykorzystując czas, pełniąc Bożą wolę

Żyjąc w mądrości, wykorzystując czas, pełniąc Bożą wolę – Sławomir Foks – 2019-06-30

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:15-21 – wygłoszone 30 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.