Kategorie
kazania

Tego co w górze szukajcie

„Tego, co w górze szukajcie” – Daniel Modnicki

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 12 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Wyjdź do Chrystusa, patrz w niebo i czyń wolę Ojca

„Wyjdź do Chrystusa, patrz w niebo i czyń wolę Ojca” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 13:10-25 wygłoszone 09 października 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

13:10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.
13:11 Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
13:12 Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
13:13 Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego.
13:14 Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.
13:15 Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
13:16 A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
13:17 Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.
Końcowe pozdrowienia, napomnienia i błogosławieństwo
13:18 Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.
13:19 A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was.
13:20 A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
13:21 Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
13:22 A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia; bom krótko do was napisał.
13:23 Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony; jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim.
13:24 Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii.
13:25 Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

List do Hebrajczyków 13:10-25
Kategorie
książki

Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI

„Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI” – Merlin Carothers

1 List do Tesaloniczan 5:16-18
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Ostatnio dużo myślę o tych słowach Apostoła Pawła, przez sytuację życiową i wyzwania, w których się znalazłam. Co to znaczy, że mam się zawsze radować, dziękować w każdym położeniu? Jak to robić jeśli doświadczam trudów, niejasności sytuacji, niepewności jutra…?
Wierzę, że Bóg mówi do nas przede wszystkim przez swoje słowo – Biblię, ale też przez ludzi, którzy przed nami przeszli drogę powyższych zapytań i poszukiwań odpowiedzi na nie.

Bardzo niedawno wpadła mi w ręce książka autorstwa Merlina Carothers pt. „Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI”. Autor opisuje tam po pierwsze świadectwo swojego nawrócenia, mocny Boży dotyk jego serca, a po drugie mówi czym jest wdzięczność Bogu za każdy kawałek drogi naszego życia, za każde doświadczenie, które nas spotyka.

Mnie osobiście czas z Biblią (szczególnie z wyżej wymienionym wersetem) i tą właśnie książką, pomógł w głębokim zaakceptowaniu konsekwencji swoich własnych modlitw „użyj mnie Panie” i w głębszym zrozumieniu dlaczego Bóg pozwala na niektóre nieprzyjemne wydarzenia – bo to zazwyczaj te nieprzyjemne i trudne momenty przybliżają nas do Jezusa w modlitwie i szukaniu Jego obecności.

Jeśli jesteś na trudniejszej drodze życia, uwielbiaj Boga mimo to za wszystko, nawet te trudy i oczekuj Jego działania. On niekoniecznie zmieni Twoją sytuację (jak zaznacza też autor!), ale zmieni w tym wszystkim na pewno Ciebie, jeśli tylko Mu się PODDASZ.
Przeczytałam, zrozumiałam, stosuję…

Polecam,
Ania S.