Kategorie
kazania

Dlaczego mam być ochrzczony?

„Dlaczego mam być ochrzczony?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone 18 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Cóż stoi na przeszkodzie?

Cóż stoi na przeszkodzie? – Sławomir Foks – 2020-01-19

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Dzieje Apostolskie 8:26-40 – wygłoszone 19 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
wydarzenia

Chrzest Wiary

19 stycznia 2020, to był piękny i radosny dzień na Zagórnej 10. Podczas nabożeństwa zostali ochrzczeni: Patrycja, Piotr i Aleksander.