Kategorie
kazania

Zaangażuj się!

„Zaangażuj się!” – Henryk Dedo – 2021-09-19

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 13:1-5,12-17 wygłoszone 19 września 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Zaangażuj się!” – Henryk Dedo – 2021-09-19

13:1 Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
13:2 A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,
13:3 Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,
13:4 Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
13:5 Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Ewangelia Jana 13:1-5

13:12 Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem?
13:13 Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim.
13:14 Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi.
13:15 Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem.
13:16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.
13:17 Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.

Ewangelia Jana 13:12-17

Kategorie
kazania

Wierzę – co to znaczy? Na czym polega wiara?

„Wierzę – co to znaczy? Na czym polega wiara?” – Henryk Dedo – 2021-07-25

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 1:1-14 wygłoszone 25 lipca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
6 Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.
7 Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.
8 Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.
9 Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
10 Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
13 Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

Ewangelia Jana 1:1-14
Kategorie
kazania

Jedność

„Jedność” – Jan Muranty – 2020-07-26

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie Ewangelii Jana 17:11,20-23 wygłoszone 26 lipca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Jedność” – Jan Muranty – 2020-07-26

17:11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.
17:20 A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie;
17:21 Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.17:22
I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno.
17:23 Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś.

Ewangelia Jana 17:11, 20-23