Kategorie
kazania

Duch Święty – Duchem Świadectwa

„Duch Święty – Duchem Świadectwa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 1:8, Ew. Jana 15:6, Ew. Mateusza 4:19, Ew. Łukasza 5:10, wygłoszone 20 listopada w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie 1:8

15:6 Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Ew. Jana 15:6

4:19 I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!

Ew. Mateusza 4:19

5:10 Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.

Ew. Łukasza 5:10
Kategorie
kazania

Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi

„Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 15:14-17 wygłoszone 23 października 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

15:14 Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
15:15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Nienawiść świata do Jezusa i jego uczniów
15:17 To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Ewangelia Jana 15:14-17
Kategorie
kazania

Źródło żywych wód i dziurawe cysterny

„Źródło żywych wód i dziurawe cysterny” – Sławomir Foks

Nauczanie w oparciu o Księgę Jeremiasza 2:10-14, 17:5-10, 17:14 oraz Ewangelię Jana 7:37-39 , wygłoszone 16 października 2022 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan – I Zbór w Warszawie.