Kategorie
kazania

Nie zmarnuj swojej szansy

„Nie zmarnuj swojej szansy” – Henryk Dedo – 2024-02-04

Kazanie biblijne, na podstawie Ewangelii Marka 10:46-52, wygłoszone 4 lutego 2024 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

10:46 I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze.
10:47 Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
10:48 I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
10:49 Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię.
10:50 A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa.
10:51 A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał.
10:52 Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Ewangelia Marka 10:46-52
Kategorie
kazania

Czworaka rola – Jeżeli tego podobieństwa nie zrozumiesz, niczego nie zrozumiesz.

„Czworaka rola – Jeżeli tego podobieństwa nie zrozumiesz, niczego nie zrozumiesz” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 13:1-9.18-23; Ewangelii Marka 4:1-9.13-20 oraz Ewangelii Łukasza 8:4-15 wygłoszone 13 listopada w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Upadek wielkiego posłannictwa

„Upadek Wielkiego Posłannictwa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Marka 16:15 i Listu do Galacjan 1:6-9 wygłoszone 30 stycznia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

6:15 A inni mówili: To Eliasz, jeszcze inni mówili: To prorok jak jeden z proroków.

Ew. Marka 6:15

1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
1:7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
1:9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Galacjan 1:6-9