Kategorie
kazania

Pociecha

Pociecha – Henryk Dedo – 2019-05-05

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Mateusza 13:24-30 – wygłoszone 5 maja 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Uczniostwo w domu

Uczniostwo w domu – Patrick Sullivan – 2019-01-20

Kazanie biblijne Patricka Sullivana, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ew. Mateusza 28:19-20 – wygłoszone 20 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10. Tłumaczył Andrzej Machauf.