Kategorie
kazania

Jak mogę ostać się przed Świętym Bogiem?

Jak mogę ostać się przed Świętym Bogiem? – Henryk Dedo – 2019-08-11

Nauczanie Henryka Dedo, wygłoszone 11 sierpnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Synu, odpuszczone są grzechy twoje

Synu, odpuszczone są grzechy twoje – Jan Muranty – 2019-07-28

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Marka 2:1-12 – wygłoszone 28 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

W zgodzie z Duchem Świętym

W zgodzie z Duchem Świętym – grzechy przeciwko Duchowi Świętemu – Sławomir Foks – 2019-06-02

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:30, 1Tes 5:19 – wygłoszone 2 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.