Kategorie
książki

O umartwianiu grzechu

„O umartwianiu grzechu” – prawda, że intrygujący tytuł? Dlatego z zainteresowaniem sięgnęłam po tą książkę, aby sprawdzić co to jest to „umartwianie grzechu”. Autorem tej książki jest John Owen – najwybitniejszy reformator XVII wieku.

Dowiedziałam się z niej, że John Owen tym określeniem opisuje potrzebę posiadania grzechu w ciągłej nienawiści. Trzeba zawsze czuć do niego obrzydzenie i przypominać sobie co jest dobre a co złe, aby przez uśpienie naszej czujności, żyjąc dniem codziennym nie pozwolić, aby przesunęły się granice dokładnie wyznaczane przez Boga w Piśmie Świętym.

Pozwólcie, że przytoczę fragment książki:
„Zasada I. Nawet najlepsi wierzący, którzy są na pewno uwolnieni od potępienia grzechu, powinni do końca życia pracować nad umartwianiem mocy zamieszkującego w nich grzechu.
To samo mówi Apostoł Paweł: „Umartwiajcie tedy to, co w członkach waszych jest ziemskiego” (Kol 3:5). Do kogo kieruje te słowa? Do tych, którzy zostali „wzbudzeni wraz z Chrystusem” (w.1); którzy „umarli” wraz z Chrystusem (w.3); których życiem jest Chrystus i którzy ukażą się wraz z Nim w chwale (w.4). Czy umartwiasz grzech? Czy uczyniłeś umartwianie grzechu swym codziennym obowiązkiem? Czyń to zawsze dopóki żyjesz; nie ustawaj w tej pracy ani na dzień. Zabijaj grzech, gdyż inaczej on zabije ciebie.”

Moim zdaniem autor niepotrzebnie rozkłada to zagadnienie na czynniki pierwsze, bo dla mnie temat jest klarowny, ale wiem, że wielu mężczyznom książka bardzo się podobała i uznają ją za pomocną. Także pastor Sławomir Foks poleca ją jako wartościową pozycję do przeczytania.

Przeczytałam i zachęcam do wyrobienia sobie o niej własnego zdania.
Brygida

Kategorie
kazania

Jak mogę ostać się przed Świętym Bogiem?

Jak mogę ostać się przed Świętym Bogiem? – Henryk Dedo – 2019-08-11

Nauczanie Henryka Dedo, wygłoszone 11 sierpnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Synu, odpuszczone są grzechy twoje

Synu, odpuszczone są grzechy twoje – Jan Muranty – 2019-07-28

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Marka 2:1-12 – wygłoszone 28 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.