Kategorie
kazania

Posłuszeństwo przywództwu

Posłuszeństwo przywództwu – Hal Hays – 2020-01-26

Kazanie biblijne Hala Haysa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Hebrajczyków 13:17 – wygłoszone 26 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Wpatrywanie się w twarz Jezusa

Wpatrywanie się w twarz Jezusa – Hal Hays – 2019-05-12

Kazanie biblijne Hala Haysa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 List do Koryntian 3:12-18 – wygłoszone 12 maja 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.