Kategorie
kazania

Ufaj pośród tumultu

„Ufaj pośród tumultu” – Hal Hays

Kazanie biblijne na podstawie Psalmu 57 wygłoszone 15 maja 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

57:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj…” Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.
57:2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!
57:3 Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.
57:4 On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
57:5 Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.
57:6 Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!
57:7 Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.
57:8 Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.
57:9 Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.
57:10 Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,
57:11 Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.
57:12 Wznieś się nad niebiosa, Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

Psalm 57

Kategorie
wydarzenia

Konferencja Eschatologiczna

Konferencja Eschatologiczna:
Czasy końca – czego możesz się spodziewać

Kiedy:
13 maja 2022 (piątek),
godz. 19:00 – 21:00

14 maja 2022 (sobota),
godz. 9:00 – 16:00

Gdzie:
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Zagórna 10, Warszawa

Mówca:
dr Hal Hays założyciel i prezydent Encouragement International Inc.

Wstępny PLAN KONFERENCJI:

Piątek, 13 maja 2022
19:00 – 20:00 Sesja 1
20:00 – 20:10 Przerwa kawowa
20:10 – 21:10 Sesja 2

Sobota, 14 maja 2022
9:00 – 10:00 Sesja 3
10:00 – 10:15 Przerwa kawowa
10:15 – 11:15 Sesja 4
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:30 Sesja 5
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa
13:30 – 14:30 Sesja 6
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 – 15:45 Sesja 7
15:45 – 16:00 Pytania i odpowiedzi

Zagadnienia jakie będą poruszane:

  • Czym jest Królestwo Boże?
  • Perspektywy i opcje Królestwa
  • Wielki ucisk
  • Ukazanie się Jezusa (widoczne przyjście Jezusa)
  • Gog/Magog/
  • Mateusza 24 – Przyszłe oczekiwania – czego możemy się spodziewać

Wstęp wolny. Podczas konferencji zebrana będzie ofiara na pokrycie kosztów wydarzenia.

Rejestracja obowiązkowa:

  • e-mail: info@zagorna10.pl
    lub
  • sms: 506 054 173

Więcej info o Halu i jego misji znajdziesz na:
http://www.encouragementintl.com

Organizatorzy:

Kategorie
kazania

Modlitwa za prześladowany Kościół

„Modlitwa za prześladowany kościół” – Hal Hays

Kazanie biblijne wygłoszone 21 listopada 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10