Kategorie
kazania

Tryumfalny wjazd Króla

Tryumfalny wjazd Króla – Henryk Dedo – 2020-04-05

Nauczanie Henryka Dedo na niedzielę 5 kwietnia 2020 roku wygłoszone w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Tryumfalny wjazd Króla – Henryk Dedo – 2020-04-05
Kategorie
kazania

Dzieci są tylko dziećmi

Dzieci są tylko dziećmi – Henryk Dedo – 2020-03-08

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego (List do Hebrajczyków 12:5-6) wygłoszone 8 marca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia – Henryk Dedo – 2020-01-05

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 Księga Mojżeszowa 18 – wygłoszone 5 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.