Kategorie
kazania

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa?

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? – Samuel Skrzypkowski – 2020-02-09

Kazanie biblijne Samuela Skrzypkowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Tesaloniczan 5:1-11 – wygłoszone 9 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

W zgodzie z Duchem Świętym

W zgodzie z Duchem Świętym – grzechy przeciwko Duchowi Świętemu – Sławomir Foks – 2019-06-02

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:30, 1Tes 5:19 – wygłoszone 2 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.