Kategorie
kazania

Wchodźcie przez wąską bramę

„Wchodźcie przez wąską bramę” – Jan Muranty – 2021-06-20

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 13:22-30 wygłoszone 20 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

13:22 I obchodził miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy.
13:23 I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich:
13:24 Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.
13:25 Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście.
13:26 Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, i na ulicach naszych nauczałeś;
13:27 A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość.
13:28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych.
13:29 I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.
13:30 I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Ewangelia Łukasza 13:22-30
Kategorie
kazania

Sposoby Bożego działania

„Sposoby Bożego działania” – Jan Muranty – 2020-12-13

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Marka 4:26-34 wygłoszone 13 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Sposoby Bożego działania” – Jan Muranty – 2020-12-13

4:26 I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.
4:27 A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak.
4:28 Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.
4:29 A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.
4:30 I mówił: Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wyrazimy?
4:31 Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
4:32 Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie.
4:33 I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać.
4:34 A bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko.

Ewangelia Marka 4:26-34
Kategorie
kazania

Bóg ostrzega człowieka

„Bóg ostrzega człowieka” – Jan Muranty – 2020-08-30

Kazanie biblijne na podstawie Psalmu 49:14-15 i Księgi Joba 33:14-30 wygłoszone 30 sierpnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Bóg ostrzega człowieka” – Jan Muranty – 2020-08-30

49:14 Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela.
49:15 Pędzą jak owce do otchłani, Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione; Otchłań będzie ich mieszkaniem.

Księga Psalmów 49:14-15

33:14 Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa:
33:15 We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu.
33:16 Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega,
33:17 Aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy.
33:18 Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku.
33:19 Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak,
33:20 Że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm.
33:21 Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne.
33:22 I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci.
33:23 Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek,
33:24 I zmiłuje się nad nim: Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup,
33:25 To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości.
33:26 Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość.
33:27 Śpiewa przed ludźmi, mówiąc: Zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono,
33:28 Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło.
33:29 Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy,
33:30 Aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.

Księga Joba 33:14-30