Kategorie
kazania

Dwa przymierza

Dwa przymierza – Jan Muranty – 2020-05-17

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – II Księga Mojżeszowa 2:23-24 – wygłoszona 17 maja 2020r. w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:23 Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga.
2:24 I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.

Biblia Warszawska – II Księga Mojżeszowa 2:23-24
Dwa przymierza – Jan Muranty – 2020-05-17
Kategorie
kazania

Pokój w czasach utrapienia

Pokój w czasach utrapienia – Jan Muranty – 2020-03-22

Nauczanie Jana Murantego na niedzielę 22 marca 2020 roku, wygłoszone dla I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Świadectwo Ducha Świętego

Świadectwo Ducha Świętego – Jan Muranty – 2020-02-23

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Dzieje Apostolskie 5:30-32 – wygłoszone 23 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.