Kategorie
kazania

Pięć głównych prawd Reformacji

„Pięć głównych prawd Reformacji” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu Św. Piotra 1:13 wygłoszone 30 października 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1:13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.

1 List Św. Piotra 1:13

Kategorie
kazania

Obojętność wobec Jezusa – Jan Muranty

„Obojętność wobec Jezusa” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Izajasza 53:8A wygłoszone 19 czerwca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

53:8(A) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał?

Izajasza 53:8(A)

Kategorie
kazania

Boże nawiedzenie

„Boże nawiedzenie” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie 1 Księgi Mojżeszowej 50:24-25 wygłoszone 1 maja 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

50:24 I rzekł Józef do braci swoich: Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
50:25 Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje!

I Mojżeszowa 50:24-25