Kategorie
kazania

Granice chrześcijańskiej wolności

„Granice chrześcijańskiej wolności” – Jan Muranty

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 19 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Pięć głównych prawd Reformacji

„Pięć głównych prawd Reformacji” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu Św. Piotra 1:13 wygłoszone 30 października 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1:13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.

1 List Św. Piotra 1:13

Kategorie
kazania

Obojętność wobec Jezusa – Jan Muranty

„Obojętność wobec Jezusa” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Izajasza 53:8A wygłoszone 19 czerwca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

53:8(A) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał?

Izajasza 53:8(A)