Kategorie
kazania

Świadectwo Ducha Świętego

Świadectwo Ducha Świętego – Jan Muranty – 2020-02-23

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Dzieje Apostolskie 5:30-32 – wygłoszone 23 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Determinacja w modlitwie

Determinacja w modlitwie – Jan Muranty – 2019-10-13

Kazanie biblijne Jana Marantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 18:1-8 – wygłoszone 13 października 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Synu, odpuszczone są grzechy twoje

Synu, odpuszczone są grzechy twoje – Jan Muranty – 2019-07-28

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Marka 2:1-12 – wygłoszone 28 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.