Kategorie
kazania

Granice chrześcijańskiej wolności

„Granice chrześcijańskiej wolności” – Jan Muranty

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 19 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Czworaka rola – Jeżeli tego podobieństwa nie zrozumiesz, niczego nie zrozumiesz.

„Czworaka rola – Jeżeli tego podobieństwa nie zrozumiesz, niczego nie zrozumiesz” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 13:1-9.18-23; Ewangelii Marka 4:1-9.13-20 oraz Ewangelii Łukasza 8:4-15 wygłoszone 13 listopada w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

O życiu w świecie wielu prawd bez prawdy

„O życiu w świecie wielu prawd bez prawdy” – Henryk Dedo – 2021-08-29

Nauczanie wygłoszone 29 sierpnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.