Kategorie
kazania

Gdzie jesteś?

„Gdzie jesteś?” – Piotr Guńka

Nauczanie w oparciu o I Księgę Mojżeszową 3, List do Rzymian 5 i Księgę Izajasza 11:6-9, wygłoszone 24 lipca 2022 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan – I Zbór w Warszawie.

11:6 I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.
11:7 Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół.
11:8 Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę.
11:9 Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.

Izajasza 11:6-9
Kategorie
kazania

Obojętność wobec Jezusa – Jan Muranty

„Obojętność wobec Jezusa” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Izajasza 53:8A wygłoszone 19 czerwca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

53:8(A) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał?

Izajasza 53:8(A)

Kategorie
kazania

Proroctwa biblijne

„Proroctwa biblijne” – Henryk Dedo – 2021-03-07

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Izajasza 46:9-13 wygłoszone 7 marca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Proroctwa biblijne” – Henryk Dedo – 2021-03-07

46:9 Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
46:10 Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
46:11 Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.
46:12 Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości.
46:13 Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi, chwale mojej.

Księga Izajasza 46:9-13