Kategorie
kazania

Świętość której nie można się oprzeć

Świętość której nie można się oprzeć – Henryk Dedo – 2019-09-01

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Księga Izajasza 6:1-7 – wygłoszone 1 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.