Kategorie
książki

Nie poddawaj się

„Nie poddawaj się” – Kyle Idleman

Książka dla każdego, gdyż każdy przechodzi trudne chwile w jakimś momencie swojego życia. Autor w przystępny sposób pokazuje nam jak możemy poradzić sobie w sytuacjach z pozoru bez wyjścia. Daje za przykład mężów bożych takich jak Mojżesz, Jakub, Abraham czy Dawid.

Książka zachęcająca do działania pomimo napotykanych trudności. Idleman porównuje życie do pola walki wskazując, że zawsze powinniśmy być gotowi do działania wbrew własnym ograniczeniom czy słabościom. Zdaniem autora powinniśmy postrzegać problemy jako wyzwania, a nie jako coś co ma nas przygnębić i zniszczyć.

Polecam.
Kasia

PS. To kolejna książka Kyle’a Idlemana wydana w języku polskim. Poprzednie to: „Więcej niż fan”, „Wojna bogów”, „Koniec mnie – Jezus”, „Zasada AHA” i „Łaska jest silniejsza”. Wszystkie warte przeczytania.

Kategorie
książki

Koniec mnie Jezus

Kiedy pierwszy raz przeczytałam tytuł książki Kyle’a Idlemana „Koniec mnie – Jezus”, to zastanawiałam się, czy to nie jest może jakiś błąd w tłumaczeniu i o co może autorowi chodzić w tej książce.

Kategorie
książki

Koniec mnie – Jezus

Kiedy pierwszy raz przeczytałam tytuł książki Kyle’a Idlemana „Koniec mnie – Jezus”, to zastanawiałam się, czy to nie jest może jakiś błąd w tłumaczeniu i o co może autorowi chodzić w tej książce. Jednak kiedy zaczęłam czytać, bardzo szybko dotarło do mnie, że jest to sparafrazowany i skondensowany tekst z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus powiedział: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.”

Zatem nie możemy iść za Jezusem, jeśli nasze JA będzie zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli w codzienności będziemy ciągle mówić i myśleć: JA, MÓJ, MOJE, MNIE. Mamy się pozbyć tego egoistycznego JA i dopiero wówczas będziemy mogli prawdziwie poznać i naśladować Jezusa.

Zagadnienia omawiane w tej książce są oparte o Kazanie na Górze z Ewangelii Mateusza, które pokazuje standardy Boga tak różne od norm „świata”. Jednak to Boże standardy powinny być naszymi i kiedy to sobie uświadomimy, będziemy gotowi, by stać się naśladowcami Jezusa.

Przeczytałam i polecam.
Brygida

PS. „Koniec mnie – Jezus” to kolejna książka współczesnego nam pastora – Kyla Idlemana. Inne jego książki warte przeczytania to: „Więcej niż fan”, „Wojna bogów”, „Zasada AHA” oraz „Łaska”.