Kategorie
kazania

Dzieci są tylko dziećmi

Dzieci są tylko dziećmi – Henryk Dedo – 2020-03-08

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego (List do Hebrajczyków 12:5-6) wygłoszone 8 marca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Posłuszeństwo przywództwu

Posłuszeństwo przywództwu – Hal Hays – 2020-01-26

Kazanie biblijne Hala Haysa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Hebrajczyków 13:17 – wygłoszone 26 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Czy cierpienie ma sens?

Czy cierpienie ma sens? – Jan Muranty – 2019-01-27

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Hebrajczyków 12:2 – wygłoszone 27 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.