Kategorie
kazania

Drogocenna krew Chrystusa

„Drogocenna krew Chrystusa” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Piotra 1:17-21, 18:19, Listu do Efezjan 1:7, 2:13, Listu do Rzymian 3:23-25, 5:9, Listu do Hebrajczyków 9:14, 9:22, 13:12, Listu do Kolosan 1:19-20, dnia 23 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Wyjdź do Chrystusa, patrz w niebo i czyń wolę Ojca

„Wyjdź do Chrystusa, patrz w niebo i czyń wolę Ojca” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 13:10-25 wygłoszone 09 października 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

13:10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.
13:11 Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
13:12 Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
13:13 Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego.
13:14 Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.
13:15 Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
13:16 A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
13:17 Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.
Końcowe pozdrowienia, napomnienia i błogosławieństwo
13:18 Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.
13:19 A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was.
13:20 A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
13:21 Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
13:22 A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia; bom krótko do was napisał.
13:23 Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony; jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim.
13:24 Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii.
13:25 Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

List do Hebrajczyków 13:10-25
Kategorie
kazania

Odpowiedzialność wierzących względem duchowych przywódców w kościele

„Odpowiedzialność wierzących względem duchowych przywódców w kościele” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 13:7-9, 17, 24 wygłoszone 11 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

13:7 Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.
13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
13:9 Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.

13:17
Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.

13:24 Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii.

List do Hebrajczyków 13:7-9, 17, 24