Kategorie
kazania

UWAGA – niszczący gniew

„UWAGA” – niszczący gniew – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 15 stycznia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

…przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was

„…przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 4:7, wygłoszone 11 grudnia w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

4:7 Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

List Jakuba 4:7
Kategorie
kazania

Poddajcie się Bogu – co to znaczy?

„Poddajcie się Bogu – co to znaczy?” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 4:7(a) /Jakuba 4:6-7/, wygłoszone 04 grudnia, w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

4:6 Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
4:7 Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

List Jakuba 4:6-7