Kategorie
kazania

Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?

„Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?” – Sławomir Foks – 2020-10-18

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 2:14-26 wygłoszone 18 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?” – Sławomir Foks – 2020-10-18

2:14 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 
2:15 Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 
2:16 A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 
2:17 Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 
2:18 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. 
2:19 Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. 
2:20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? 
2:21 Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? 
2:22 Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. 
2:23 I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 
2:24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 
2:25 W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? 
2:26 Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

List Jakuba 2:14-26
Kategorie
kazania

Brat gorszego sortu

„Brat gorszego sortu” – Piotr Suchorolski – 2020-09-20

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 2:1-13 wygłoszone 20 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Brat gorszego sortu” -Piotr Suchorolski – 2020-09-20

2:1 Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały.
2:2 Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie,
2:3 A wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego,
2:4 To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują?
2:5 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?
2:6 Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów?
2:7 Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane?
2:8 Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
2:9 Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców.
2:10 Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
2:11 Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu.
2:12 Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.
2:13 Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.

List Jakuba 2:1-13

Kategorie
kazania

Niechciane życzenia

„Niechciane życzenia” – Henryk Dedo – 2020-08-09

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 1:1-18 wygłoszone 9 sierpnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Niechciane życzenia” – Henryk Dedo – 2020-08-09

1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.
1:2 Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,
1:3 Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość,
1:4 Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
1:5 A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
1:6 Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej.
1:7 Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma,
1:8 Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.
1:9 A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego,
1:10 Bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy.
1:11 Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu; tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich.
1:12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
1:13 Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi.
1:14 Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
1:15 Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.
1:16 Nie błądźcie, umiłowani bracia moi.
1:17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
1:18 Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

List Jakuba 1:1-18